Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2020

outofbodyandoutofmind
14:48

Bądź zdrowa! To ostatni raz,
że mówię komu: bywaj zdrowa —
dawno, ach dawno minął czas...

Ja nie zapomnę — serce moje
niewiele w sobie imion chowa,
lecz ciebie każdy ciemny las
i każdy ostęp dziki, mroczny
i każdy górski szczyt obłoczny
przywdzieje znów przed oczy moje...

Z uśmiechem nad twem zejściem stoję —
tak mi przez ręce wszystko leci,
jak śmigłe ryby poprzez sieci —
zostaje pustka próżnych ok...

Bądź zdrowa! Zczezł ostatni głos,
ostatni ruch, ostatni wzrok,
co miał do serca mego wejście —
bądź zdrowa! Kładzie twe odejście,
jak pieczęć, na me życie los.
— Kazimierz Przerwa- Tetmajer "Pożegnanie"

March 17 2020

outofbodyandoutofmind
16:27
7599 24ca
Reposted fromexistential existential
Sponsored post
feedback2020-admin
04:05

March 16 2020

outofbodyandoutofmind
19:16
9818 ee4d
Reposted fromtwice twice viakashkash kashkash
outofbodyandoutofmind
19:12
6178 89bc
Reposted fromgrungedelirium grungedelirium viaWicher Wicher
outofbodyandoutofmind
19:12
outofbodyandoutofmind
19:10
19:08
7556 9d73
Reposted fromzprycaz zprycaz viaSkydelan Skydelan
outofbodyandoutofmind
19:06
1710 8a77 500
Reposted fromWicher Wicher viaSkydelan Skydelan
outofbodyandoutofmind
19:03
2100 23be 500
Reposted fromsavatage savatage viaSkydelan Skydelan
outofbodyandoutofmind
19:02
3404 5595 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
outofbodyandoutofmind
18:59
2220 b222 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
outofbodyandoutofmind
18:58
,,Niedługo kupię dużo książek i będę je czytać. Wieczorami pójdę sobie do kina, a nocami będę słuchał deszczu spadającego na miasto. I tak będzie aż do wiosny. I aż do wiosny nie będę do nikogo mówił o miłości."
— Marek Hłasko
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
outofbodyandoutofmind
18:56
0056 2689 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
outofbodyandoutofmind
18:48
6187 9264 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo
outofbodyandoutofmind
18:48
6195 9fa6 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo
outofbodyandoutofmind
18:46
outofbodyandoutofmind
18:41
5764 6db7 500
Reposted fromseaweed seaweed viakashkash kashkash
18:41
5968 2588
Reposted fromwekissthestars wekissthestars viakashkash kashkash
outofbodyandoutofmind
18:39
outofbodyandoutofmind
18:37
9812 bee9
Reposted frombearded bearded viakashkash kashkash
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...